Етика медичного психолога


Медичний психолог - лікар, для якого етика важлива як для жодного іншого лікаря. Її недотримання або часткове дотримання може привести не тільки до заборони лікарської практики, а й до кримінальної відповідальності.

Діяльність медичного психолога спрямована на досягнення гуманітарних і соціальних цілей: благополуччя, здоров'я, розвиток особистості, поліпшення якості життя.

Етичні принципи психолога


Етика медичного психолога повинна грунтуватися на наступних принципах:

 1. повага до особистості;
 2. почуття відповідальності, щирості і чесності по відношенню клієнту;
 3. захист людських прав;
 4. обачність у застосуванні всіх процедур та інструментів;
 5. професійна компетентність;
 6. впевненість і твердість у досягненні медичного результату і його наукових засадах.

Правила здійснення практики медичного психолога


{LikeAndRead}

 1. Психологи не можуть брати участь і сприяти розробці методів, які спрямовані проти свободи людини і його фізичної та психологічної недоторканності. Вони ні за яких обставин, ні в якості дослідників, ні в якості помічників або спільників, не повинні брати участь у будь-яких жорстоких, принизливих або негуманних діях, хто б не був об'єкт, які б звинувачення і підозри проти цього особи не були висунуті. Навіть в умовах військового конфлікту, революції, громадянської війни, терористичних акцій та інших обставин такі дії психолога неприпустимі.
 2. Психологи повинні поважати моральні та релігійні переконання своїх клієнтів, враховувати їх при опитуванні, проведеному в процесі професійного втручання.
 3. При наданні допомоги медичні психологи не можуть здійснювати дискримінацію за ознакою віку, походження, расової чи соціальної приналежності, віросповідання, статі, національності, ідеології або будь-яких інших відмінностей.
 4. Етика психолога передбачає що, він не має право використовувати деяку владу або перевага стосовно до свого клієнта, яка має на увазі їх професія, для отримання прибутку, отримання переваг для себе або сторонніх третіх осіб.
 5. Особливо з письмовими документами психологи повинні бути максимально обережні, стримані, критичні по відношенню до своїх висновків і висновків, враховуючи можливість їх сприйняття і тлумачення як принизливі або дискримінують.
 6. Психологи не повинні застосовувати будь маніпулятивні процедури з метою примусового звернення до цих процедур певних клієнтів, а також здійснювати свою роботу таким чином, щоб опинитися єдиними монополістами у своїй галузі діяльності.
 7. Психологи, які здійснюють свою практику в громадських організаціях, не повинні використовувати це як переваги для розширення власної приватної практики.
 8. Психолог повинен ретельно стежити за тим, щоб його ім'я або підпис не використовувалися особами, не мають кваліфікації медичного психолога та спеціальної підготовки. Психологи зобов'язані повідомляти про всі випадки посягання на чиїсь права, які стали їм відомі.
 9. Засновані на обмані й марні дії не повинні прикриватися діяльністю та етикою психолога.
 10. У тих випадках, коли особисті інтереси пацієнта вступають в протиріччя з інтересами медичної установи, психолог повинен намагатися виконати свої функції з максимальною неупередженістю та чесністю. Звернення за медичною допомогою в установу передбачає увагу до інтересів клієнта, повагу, увагу до нього з боку психолога. У відповідних обставинах психолог може виступити в якості захисника прав у відношенні до адміністрації установи.

{/LikeAndRead}