Основи променевої діагностики


Коли відкрилися рентгенівські промені почалася нова ера в діагностиці захворювань. Сучасні методи променевої діагностики забезпечують зображення різних органів людини і демонструють патологічні зміни в них.

Методи діагностики


Методи сучасної променевої діагностики захворювань грунтуються на десятирічних дослідженнях. Сьогодні променева діагностика знаходить значну популярність, вона вдосконалюється і оновлюється. Рентгенологічні дослідження органів черевної порожнини здійснили величезний крок вперед, і в наші дні одну з провідних ролей в діагностуванні захворювань займають комп'ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія та ультразвукове дослідження (УЗД).

{LikeAndRead}

Рентгенівські промені


Відкриття Рентгена стало відправною точкою для сучасної медичної радіології. Сучасні рентгенівські апарати дуже складні. При просвічуванні рентгенівськими променями органів і тканин нашого тіла у зв'язку з неоднаковою їх щільністю виходять різні зображення. Ці зображення утворюються з тіней і просвітлінь. При рентгеноскопії тінь дають найбільш щільні органи і тканини. Найщільнішими є кістки.

Рентгеноскопія є основним видом рентгенологічного дослідження, так як вона часто відразу дає лікареві важливі матеріали для діагностики.

Величезне значення рентгеноскопії полягає ще і в тому, що вона дозволяє стежити за мінливими формами тих чи інших тіней залежно від функціональних проявів організму і його окремих органів: дихання, скорочення серця, рухової здатності шлунка і кишечника. Рентгеноскопія ясно демонструє рухливість легеневих країв, екскурсію діафрагми, прояснення легеневого малюнка при вдиху або кашлі, пульсацію серця і великих судин.

Таким чином, просвічування рентгенівськими променями дозволяє отримувати не тільки морфологічні, але й фізіологічні та функціональні дані, а також сприяє визначенню більш точної діагностики різних захворювань.

Рентгенівський метод є одним з дуже важливих методів дослідження пацієнта в клініці внутрішніх хвороб. У більшості випадків діагноз захворювання стає ясним тільки лише після просвічування.

Флюорографія є одним з методів променевої діагностики та методом масового перевірочного обстеження органів грудної порожнини.

Ультразвукове дослідження

Ультразвук і доплеровское явище лежать в основі ультразвукової діагностики в неврології. Вони дозволяють візуалізувати стінки судин і кровотоку і дозволяють кількісно оцінити його швидкість і напрям. В останні роки ці методи променевої діагностики швидко розвиваються. Введення колірного потоку Допплера, потужність Доплера і дуплекс або триплекс ультразвукових систем розширило можливості ультразвукової діагностики.

МРТ

Переваги магнітно-резонансної томографії (МРТ) стають все більш очевидними. Основи цього виду променевої діагностики демонструють дуже невеликі відмінності в контрасті між різними тканинами, і це без рентгенівського опромінення. На відміну від комп'ютерної томографії (КТ) МРТ використовує інформацію, що обертаються ядер водню (протонів), які відповідають на високий імпульс радіохвиль частотою. Це здійснюється за наявності дуже сильного магнітного поля. Дослідник, який вперше описав основи магнітного резонансу, був удостоєний Нобелівської премії в 1949 році.

Пацієнт розташовується на столі і поміщається у відсік з сильним магнітним полем. Дана процедура не викликає ніяких больових або фізичних відчуттів у пацієнта.

Перевагами МРТ є:

  • Відсутність опромінення, а не рентгенівські промені використовуються для створення зображень.
  • Органи і тканини можуть бути розглянуті на всіх рівнях і з усіх боків.
  • Високий контраст між здоровою тканиною і патологічними змінами.
  • Дуже м'які процедури з використанням контрастної речовини.
  • Відносно короткий час проведення процедури.

Слід зазначити, що діагноз пацієнту повинен бути поставлений в результаті вивчення і зіставлення даних всіх досліджень, в тому числі і даних різних методів променевої діагностики.

{/LikeAndRead}